DUS 2018/2019

Vil din ungdomsteatergruppe være med på DUS 2018/2019?

Den unge scenen (DUS) handler om nyskrevet dramatikk for ungdom spilt av ungdom.
Året 2018/2019 kan gruppene enten jobbe med et DUS-manus eller med Blanke Ark.
Blanke Ark går ut på å utvikle en forestilling uten et manus som utgangspunkt.

Årets dramatikere er blant andre Mari Hesjedal, Kjetil Indregard, Hanne Hagerup og Eirik Fauske. Alle manus er ferdigskrevet i løpet av mai 2019, og blir da sendt ut til DUS-gruppene for gjennomlesning. Den enkelte gruppe velger seg det manuset de ønsker å jobbe med, eller gruppen kan velge å jobbe med Blanke Ark.

Teater Innlandet er regional arrangør for DUS. I utgangspunktet kan 6 grupper delta.

Noen kriterier for å være med:
- Meld deres interesse snarest og senest innen mandag 7. mai
- Gruppas medlemmer må være mellom 13 og 19 år
- Instruktøren bør være med på Seminar i Oslo 11.juni, der nye tekster og konsept blir presentert
- Instruktøren må være med på Seminar i Stavanger 9.-11.september
- Gruppene mottar ikke produksjonsstøtte, men får dekket utgifter i forbindelse med seminarer og festivaler i DUS.
- Premiere på forestillingen må være før 22. mars 2019
- Gruppa må delta på Regional Festival på Hamar 22.-24. mars 2019
- En av gruppene i regionen blir plukket ut til å delta på nasjonal festival i Oslo, 9.-11. mai 2019

Hvis flere enn 6 grupper melder sin interesse, forbeholder Teater Innlandet seg retten til å velge ut hvilke grupper som får delta.
Ta kontakt med Ida Marie Vik tlf 976 55 705.så fort som mulig og senest innen fristen 7. mai 2018.
Se også gjerne på dus.no og DUS- den unge scenen på facebook.

Påmeldingsfrist 7. mai 2018
Tittel
Innhold