Faglig dialog 2018

Fra "Skogsmatrosen". Foto: Kristin Aafløy Opdan

Teater Innlandet inviterer regionens scenekunstnere til en kveld med faglig dialog.

Når: Fredag 5. januar kl. 18:00-21:00
Adresse: Teater Innlandets lokaler i Hamar kulturhus, Torggata 100

Teater Innlandet ønsker en åpen dialog med regionens scenekunstnere på tvers av faggrenser og
formspråk. At vi kjenner hverandre gjør at vi sammen kan bygge et faglig fellesskap. Har vi en felles
arena? Ser vi hverandres forestillinger? Hvilken kompetanse finnes i regionen? Hvilken type
informasjon har vi glede av å dele?

Du er velkommen til å forberede en 5 minutters muntlig presentasjon av deg selv som
scenekunstner, gruppen din eller et prosjekt du jobber med eller ønsker å ta fatt på.
Vi legger opp til en «rundt bordet»-dialog med lave skuldre, få tekniske hjelpemidler, stor takhøyde
og deilig suppe.

Alle som ønsker å presentere et prosjekt eller bare være tilstede denne kvelden må melde seg på
innen 2. januar til epost@teaterinnlandet.no Arrangementet er gratis.

Tittel
Innhold