Krigens folkerett

Major og juridisk rådgiver i Cyberforsvaret Ingeborg Stenmark Lund

I krig og kjærlighet - følelser og regler?

Foredraget er en innføring i når væpnet maktbruk mellom stater har ett folkerettslig grunnlag, og en presentasjon av reglene for maktbruk i væpnede konflikter.

Er lovlig maktbruk legitim?

Kl. 19:00 på Tingnes Kulturhus, søndag 28. september
Tittel
Innhold