Scene-magi og ettertanke

Foto: Gisle Bjørneby

I forestillingen De elendige blir Victor Hugos klassiker flettet sammen med historien til den tidligere Hamar-politikeren Khalid Haji Ahmed, i en utfordrende og visuelt slående teaterforestilling.
Teater Innlandet og Artilleriet Produksjoners forestilling De elendige bygger på Victor Hugos berømte roman De elendige (Les Misérables, 1862) om straffangen Jean Valjean som lyver om hvem han er for å få et nytt liv, og som blir jaget av politimannen Javert.

Falsk identitet
I denne oppsetningen blir Hugos fortelling flettet sammen med den sanne historien om Khalid Haji Ahmed. Den tidligere Hamar-politikeren ble i 2013 utvist fra Norge fordi han hadde oppholdt seg i landet under den falske identiteten Khaled Haj Ahmed Taleb og løyet om hvilket land han kom fra.
- Det er mange paralleller mellom De elendige og Khalids sak. I likhet med Jean Valjean løy Khalid om sin identitet for å gjøre et annet og bedre liv mulig. Det vi spør oss selv og publikum om i denne forestillingen, er om man kan tilgi eller vise nåde i en slik situasjon, sier regissør Thomas Holtermann Østgaard.
Østgaard ser også klare paralleller mellom politimannen Javert i De elendige og Kahlids sak.
- Javert er en rigid mann som alltid har vært tro mot loven. Når han åpner opp for å se enkeltmennesker og enkeltskjebner, rakner hele verdensbildet hans. Han representerer på mange måter den tvilen og kompleksiteten mange opplever i møte med saker som Khalids. Det er vanskelig å forholde seg til at en mann som var så godt likt og gjorde mye bra for lokalsamfunnet kastes ut av landet, men det menneskelige aspektet kommer i konflikt med det faktum at han var her på falske premisser, sier Østgaard.

Norge i dag
Østgaard mener denne versjonen av De elendige blant annet er en fortelling om Norge i dag, og han tror forestillingen vil kunne få publikum til å reflektere over de gjeldende lover og regler.
- På den ene siden vil vi ha et prinsipielt og forutsigbart system. Men når noen historier løftes fram og vi ser enkeltmenneskene, rokker det ved prinsippene våre, og det får oss til å se hvor hardt asylsystemet faktisk er, sier han.
Forestillingen stiller publikum overfor vanskelige etiske spørsmål om straff og nåde.
- Ordskiftet rundt slike saker er ofte preget av enten/eller-standpunkt, men gråsonen i midten er både grumsete og spennende, og det er den vi tar tak i. Kan vi forsvare en som begår en straffbar handling i kampen for et bedre liv? Kan vi ta hensyn til enkeltmenneskene hvis vi vil ha regler bygget på prinsipper, ikke følelser? spør Østgaard.

Scene-magi
Mange kjenner Hugos historie fra musikalen Les Misérables, men denne oppsetningen blir noe ganske annet, lover regissøren og skuespillerne. Sentralt i forestillingen står film og videoprojeksjon, og de italienske scenografene Fabio Di Salvo og Bernardo Vercelli i Quiet ensemble, eksperimenter med lys på måter få har sett maken til, forteller Østgaard.
- De har laget noen helt spektakulære bilder kun ved bruk av lys. Det er rett og slett scene-magi, det de har laget til denne forestillingen, sier han.
For skuespiller Anders Kippersund har arbeidet med De elendige vært en ny og annerledes opplevelse, og han håper og tror det vil bli det for publikum også.
- Hvis jeg hadde vært publikummer, tror jeg jeg hadde latt meg overraske over hvor godt den gamle historien fungerer sammen med helt nye fortellermåter, sier han.
- Vi jobber med teater på en måte som er helt ny for meg, med virkemidler jeg ikke er vant med. Men jeg tror disse virkemidlene bidrar til å lage en forestilling som gir rom for både underholdning og refleksjon, sier Kippersund.

-Scene-magi
Tittel
Innhold