KRIG: For kvinnefrigjøring?

Kirsti Stuvøy, Statsviter og førsteamanuensis i internasjonale studier på Høgskolen i Lillehammer

USAs forsvarskrig mot Afghanistan startet høsten 2001 med støtte fra de NATO-allierte landene og et bredt verdenssamfunn. Snart ble krigen også koblet til humanitære siktemål som kvinnefrigjøring. Vår omsorg for afghanske kvinner ble en viktig dimensjon i krigens retorikk. Verdier som kvinners rettigheter kan i tilknytning til militær maktbruk lett underlegges politiske og militærstrategiske interesser uten at alle aktører er seg dette bevisst. Vi må derfor spørre: Kan krig bidra til kvinnefrigjøring? Foredraget handler om språk, makt, kvinnefrigjøring og krig.


Kl. 19:00 i Jørstadmoen leir, Salonen, fredag 26. september
Tittel
Innhold