Nytt fra Teater Innlandet

Nytt fra Teater Innlandet

Det har i dag, tirsdag 27. mai, vært avholdt styremøte og ordinær generalforsamling i Teater Innlandet AS.

Styret vedtok å forlenge åremålet til teatersjef Janne Langaas i fire nye år fra 2016. Både styret og de ansatte er glade for at teatersjefen ønsker å fortsette.

Videre ble følgende styre valgt:

Styreleder Randi Eek Thorsen
Nestleder Arild Halvorsen
Styremedlem Aud Hove
Styremedlem Sven Inge Sunde
Styremedlem valgt blant de ansatte Sigrun Breck Oustad

Vararepresentant 1 Karene Lyngholm
Vararepresentant 2 Sigmund Hagen
Vararepresentant 3 Bente Hemsing
Vararepresentant 4 Line Margrete Rustad
Personlig vararepresentant for den ansattvalgte i styret Unni Moløkken

Teater Innlandet takker det tidligere styret, med styreleder Cato Schiøtz i spissen, for innsatsen!

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Bildet viser teatersjef Janne Langaas og nyvalgt styreleder Randi Eek Thorsen. Foto: Teater Innlandet


Tittel
Innhold