Samarbeid

Teater Innlandet samarbeider tett med frie kompanier og andre kunstinstitusjoner

I 2018 har vi hatt co-produksjoner eller produksjonssamarbeid med følgende kompanier og enkeltkunstnere:
Flaaten Bjørk kompani, Artilleriet produksjoner, Therese Slob og Ps:Dance, Traktor ensemblet, Ella Fiskum og R.E.D., Feil teater, Turnékompaniet, Engemoen produksjoner, Håvard Bakke, Janne Aasebø Johnsen, Subjazz, Panta Rei Danseteater, Turnéorganisasjonen og Børli-stiftelsen.

Vi har også samarbeidet med:
Volumfestivalen, Kulturmenyen, Hamar kulturhus, Hamar bibliotek, Litteraturfestivalen på Lillehammer, Ski NM på Gåsbu og NRK Idrettsgallaen.


Peer Gynt-stemnet
Teater Innlandet gjestet 2014-stemnet med Drømmecontainer’n. For 2015-stemnet har vi en intensjon om å co-produsere en familieforestilling som vises under stemnet, og som turnerer fylkenes kulturhus i etterkant.

Kulturmenyen (Oppland) og Turnéorganisasjonen (Hedmark)
Teatret har ulike turnèsamarbeid med de ovennevnte organisasjonene. I 2014 var forestillingen huset GranNabo med tilhørende danseverksteder en del av programmet i begge fylker. For skoleåret 2015/16 co-produseres Gåkke an!? for 1.-4. klassetrinn.

Frikar
Teater Innlandet og Beaivvas Samí Teather er co-produsenter for forestillingen Leahkit i 2015. Det er planlagt turné i Hedmark og Oppland i november 2015.

Fjelldansen
Fjelldansen er et regionalt kompetansesenter for dans i fjellbygdene. Det styres av Frikar, og har som mål å være en lokal og global møteplass for dansekunst . Teater Innlandet er en hovedsamarbeids-partner for dette prosjektet.

Musikk i Hedmark
Teater Innlandet og Musikk i Hedmark co-produserer en musikalsk teaterforestilling med premiere i februar 2015 og påfølgende kulturhusturné i Hedmark og Oppland.

Kulturhuset Banken
Ropert – en festival om demokrati finner sted Bankens lokaler i Lillehammer 8. og 9. november 2014 i samarbeid med Kulturhuset Banken.

Litteraturfestivalen på Lillehammer
I anledning Grunnlovsjubileet 2014 var teatrets gave til festivalen Malmfrid Hallums dramatiske kvarter Urban Legend. Forestillingen ble framført på utendørsscenen i parken.

Ord om fjell – ei digital fjellvandring
Teatret har lest inn dikt for denne satsingen til biblioteket i Nord-Gudbrandsdalen.

Dramatikkens Hus
Teatret samarbeider med Dramatikkens Hus gjennom dramaturgbistand og gjestespill.

Korpus
Korpus har samarbeidet med Teater Innlandet om gjestespill og worskhop for medlemmene.

DUS – Den Unge Scene
Teater Innlandet er regional arrangør for DUS og arrangerer neste DUS-festival på Hamar våren 2015.

Inn i studio
Et kreativt initiativ av og med dansere og koreografer fra Hedmark og Oppland som i dialog med teatret arrangerer workshops med et langsiktig mål om prosjektutvikling.

Hamar Kulturhus
Teater Innlandet har lokaler i Hamar Kulturhus og er i tett og løpende dialog om praktiske og kunstneriske samarbeid.

Frie kompanier fra Innlandet
Teater Innlandet er samarbeidspartner og støttespiller for mange av de frie kompaniene i Hedmark og Oppland. Vi bidrar med ulike typer ressurser etter behov og kapasitet.

Norsk Skuespillersenter
Teater Innlandet inviterer scenekunstnere med tilknytning til Innlandet til Faglig Dialog og workshop en av de første helgene i januar hvert år. Norsk Skuespillersenter bidrar med kursholdere. Tidligere har vi hatt workshops med Jo Strømgren Kompani, Frantic Assembly, Kjetil Bang-Hansen og stemmepedagog Ruth Meyer. I 2015 vil det være Faglig dialog og workshop 9. – 11. januar.

Tittel
Innhold