Søk produksjonsmidler til barne- og ungdomsforestilling!

Fra Sandbeck-forestillingen "Klomp og Kloss" (Hedmark Teater, 2006)

Teater Innlandet ønsker å markere Sandbecks 100 års-jubileum og søker med dette grupper eller enkeltkunstnere som vil skape en forestilling som aktualiserer hans forfatterskap. Målet er å løfte Sandbeck inn i vår tid gjennom et prosjekt som undersøker eller kommenterer hans verk med et ungt og innovativt blikk. Teater Innlandet vil bidra til prosjektet blant annet med produksjonsmidler og øvingslokaler. Prosjektet er støttet av Hedmark Fylkeskommune.

Vidar Sandbeck ble født i 1918 i Østerdalen. Han debuterte med lyrikksamlingen I dørgløtten i 1954, og slo for alvor gjennom som visesanger i 1958 da Pengegalloppen ble allemannseie. Gjennom hele karrieren var Sandbeck sentral i barnetimen for de minste, og han skrev flere barnebøker. Vidar Sandbeck døde i 2005. Han etterlot seg et mangfoldig kunstnerskap preget av raus fortellerglede og dyp humanisme.

Det er sagt om Sandbeck at han «strakk et poetisk buespenn» over skillet mellom den folkelige fortelling og den borgerlige roman. Han dyrket en prosa, også i sangtekstene, som foredlet hverdagsmenneskets erfaringer, som underfundige skråblikk og flyktig galgenhumor. Det ligger alltid en tone av usikkerhet og fortvilelse under humoren.

Har du en idé til et aktuelt prosjekt? Send oss en søknad innen 1. november 2017.

Vi tilbyr:
- Produksjonsmidler: kr. 250.000
- Produksjon enkel scenografi/kostymer: inntil kr.50.000
- Produksjon markedsmateriale : inntil kr. 30.000
- Prøvesal i 3 uker

Turné i Innlandet er et mål, men det avgjøres etter at prosjektet er ferdigstilt.

Krav til prosjektet:
- Forestillingen må ha barn eller ungdom som målgruppe, og være tilpasset turné, gjerne DKS.
- Premiere legges til Teater Innlandets barne- og ungdomshelg på Hamar og Lillehammer i november 2018.
Forestillingen vises i løpet av denne helgen.
- Det forutsettes at søker bidrar med egeninnsats/komplementerende finansiering som sikrer prosjektets kunstneriske intensjon.

Søknaden skal inneholde:
1. Prosjektansvarlig
- hvem er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet? Navn/kompani, organisasjons- eller personnummer, adresse, e-post, mobilnummer.
2. Prosjektbeskrivelse
- prosjektets bakgrunn, innhold og mål – hvorfor du skal gjøre det, hvordan forholder prosjektet seg til Sandbecks kunstnerskap?
3. Gjennomføring
- Framdriftsplan, praktiske/tekniske behov
4. Kort CV for alle involverte
5. Budsjett og finansieringsplan

Tittel
Innhold